Wyślij zgłoszenie


Zadzwoń Infolinia 667 122 122,

telefon stacjonarny 45 649 69 69

lub wypełnij poniższy formularz

Wypadek w pracy

Na pracodawcy ciąży prawny obowiązek zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy i ochrony pracownika, w tym dostarczenia mu niezbędnej odzieży, szkoleń, bezpiecznego i odpowiednio zabezpieczonego sprzętu. Jeżeli pracownik doznał wypadku w pracy, jest zobowiązany do zgłoszenia zdarzenia pracodawcy. Następnie powinien zostać sporządzony protokół BHP, w którym zostaną wskazane okoliczności oraz przyczyny wypadku, a ponadto rozstrzygnięta kwestia ewentualnej winy lub przyczynienia się poprzez nieostrożne zachowanie pracownika lub zaniedbanie pracodawcy. Poszkodowany ma prawo domagać się stosowanego odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów i in., renty w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Ponadto osobie, która w wyniku wypadku w pracy doznała uszczerbku na zdrowiu, przysługuje odszkodowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże w powyższym przypadku warunkiem koniecznym jest zakończone leczenie, poświadczone przez lekarza prowadzącego.Wypadek w pracy?


Jeżeli pracownik doznał wypadku w pracy, jest zobowiązany do zgłoszenia zdarzenia pracodawcy.

Klienci o nas

Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym


Sp. z o.o. sp. Komandytowa

Szosa Chełmińska 26 (8.piętro)

87-100 Toruń

tel. 56 658 66 33

fax. 56 658 66 34

e-mail: kliknij

Masz pytanie? Napisz do nas