Rzetelna firma
Miałeś wypadek?
Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie
ZGŁOSZENIE SZKODY
56 649 69 69
*

Wypadek na chodniku

Osoba, która w wyniku upadku na chodniku lub innej nawierzchni doznała uszczerbku na zdrowiu, ma prawo domagać się wypłaty odszkodowania, jeżeli przyczyną wypadku było zaniedbanie po stronie zarządcy danego odcinka drogi, np.:

  • ubytki w nawierzchni, "dziury", nierówna nawierzchnia,
  • nieprawidłowe zabezpieczenie terenu, niewłaściwe oznakowanie robót budowlanych,
  • nieprawidłowe zabezpieczenie śliskiej, pokrytej śniegiem lub lodem nawierzchni chodnika.

Właściciele nieruchomości, zarządcy oraz inne podmioty odpowiedzialne, są zobligowani do utrzymania w należytym stanie nawierzchni chodników (również powierzchni handlowych oraz wszelkich obiektów użyteczności publicznej). Stąd osobie poszkodowanej w wypadku, bezpośrednio spowodowanego zaniedbanie ww. podmiotów, przysługuje roszczenia o naprawę doznanej szkody. Przy czym należy pamiętać, że to na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia zajścia oraz okoliczności zdarzenia, dlatego często niezbędnym jest obecność oraz pisemne oświadczenie świadków wypadku.