Wyślij zgłoszenie


Zadzwoń Infolinia 667 122 122,

telefon stacjonarny 45 649 69 69

lub wypełnij poniższy formularz

Wypadek na chodniku

Osoba, która w wyniku upadku na chodniku lub innej nawierzchni doznała uszczerbku na zdrowiu, ma prawo domagać się wypłaty odszkodowania, jeżeli przyczyną wypadku było zaniedbanie po stronie zarządcy danego odcinka drogi, np.:

  • ubytki w nawierzchni, "dziury", nierówna nawierzchnia,
  • nieprawidłowe zabezpieczenie terenu, niewłaściwe oznakowanie robót budowlanych,
  • nieprawidłowe zabezpieczenie śliskiej, pokrytej śniegiem lub lodem nawierzchni chodnika.

Właściciele nieruchomości, zarządcy oraz inne podmioty odpowiedzialne, są zobligowani do utrzymania w należytym stanie nawierzchni chodników (również powierzchni handlowych oraz wszelkich obiektów użyteczności publicznej). Stąd osobie poszkodowanej w wypadku, bezpośrednio spowodowanego zaniedbanie ww. podmiotów, przysługuje roszczenia o naprawę doznanej szkody. Przy czym należy pamiętać, że to na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia zajścia oraz okoliczności zdarzenia, dlatego często niezbędnym jest obecność oraz pisemne oświadczenie świadków wypadku.Wypadek w pracy?


Jeżeli pracownik doznał wypadku w pracy, jest zobowiązany do zgłoszenia zdarzenia pracodawcy.

Klienci o nas

Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym


Sp. z o.o. sp. Komandytowa

Szosa Chełmińska 26 (8.piętro)

87-100 Toruń

tel. 56 658 66 33

fax. 56 658 66 34

e-mail: kliknij

Masz pytanie? Napisz do nas