Wyślij zgłoszenie


Zadzwoń Infolinia 667 122 122,

telefon stacjonarny 45 649 69 69

lub wypełnij poniższy formularz

Wypadek komunikacyjny

Celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz pewności uzyskania należnego odszkodowania, polskie przepisy nakładają na wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo domagać się naprawienia doznanej szkody bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy. Należy podkreślić, że bez znaczenia pozostaje fakt pozostawania ze sprawcą wypadku w stosunkach pokrewieństwa, zobowiązanie do pokrycia pełnego odszkodowania (zarówno z tytułu szkody majątkowej, jak i osobowej) ciąży na ubezpieczycielu.

Osoba poszkodowana, która w wyniku wypadku doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia może domagać się tytułem rekompensaty:

  • zwrotu kosztów leczenia, wydatków związanych z dojazdami na wizyty lekarskie, zabiegi (można żądać, aby ubezpieczyciel wyłożył z góry niezbędną sumę pieniężną do pokrycia kosztów leczenia),
  • wyrównania utraconych zarobków,
  • zwrotu kosztów, jakie poniosły osoby sprawujące opiekę nad poszkodowanym,
  • zwrotu kosztów przygotowania do innego zawodu w przypadku, gdy poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • renty,
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Ponadto ubezpieczyciel zobowiązany jest do naprawy rzeczy zniszczonych/utraconych w wyniku wypadku lub wypłaty ich równowartości.Wypadek w pracy?


Jeżeli pracownik doznał wypadku w pracy, jest zobowiązany do zgłoszenia zdarzenia pracodawcy.

Klienci o nas

Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym


Sp. z o.o. sp. Komandytowa

Szosa Chełmińska 26 (8.piętro)

87-100 Toruń

tel. 56 658 66 33

fax. 56 658 66 34

e-mail: kliknij

Masz pytanie? Napisz do nas