Rzetelna firma
Miałeś wypadek?
Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie
ZGŁOSZENIE SZKODY
56 649 69 69
*

Śmierć osoby bliskiej

Jeżeli na skutek obrażeń doznanych w wypadku następuje śmierć osoby poszkodowanej, osoby najbliższe mają prawo do uzyskania:

  • zwrotu kosztów pogrzebu,
  • zwrotu poniesionych kosztów leczenia poszkodowanego,
  • renty,
  • odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej w wyniku śmierci osoby najbliższej w wypadku,
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (cierpienie psychiczne, wynikające z utraty bliskiej osoby, uczucie osamotnienia).