Rzetelna firma
Miałeś wypadek?
Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie
ZGŁOSZENIE SZKODY
56 649 69 69
*

Oferta

W oparciu o przekazane pełnomocnictwo, dokonujemy wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania pełnego odszkodowania dla naszych klientów. Kompleksowa obsługa prawna obejmuje m.in.:

  • Faktyczną ocenę rozmiaru szkody, dokonaną we współpracy ze specjalistami oraz biegłymi – lekarzami;
  • Określenie podmiotu odpowiedzialnego do wypłaty odszkodowania;
  • Pomoc w uzyskania niezbędnej dokumentacji medycznej oraz dowodowej;
  • W razie potrzeby zapewnienie pojazdu zastępczego (dotyczy głównie szkód powstałych na skutek wypadków komunikacyjnych);
  • Zgłoszenie szkody w imieniu Klienta do ubezpieczyciela lub innego podmiotu odpowiedzialnego;
  • Negocjacje z Ubezpieczycielem, celem uzyskania pełnej kwoty odszkodowania;
  • Kontrolę prawidłowości i terminowości działań towarzystw ubezpieczeniowych;
  • W przypadku nieuzyskania satysfakcjonujących kwot odszkodowania, zapewniamy profesjonalną reprezentację w razie ewentualnego procesu sądowego.