Wyślij zgłoszenie


Zadzwoń Infolinia 667 122 122,

telefon stacjonarny 45 649 69 69

lub wypełnij poniższy formularz

Nasza misja

W konfrontacji z ubezpieczycielem, podmiotem dysponującym sztabem prawników i pokaźnym kapitałem, pozycja osób poszkodowanych w wypadkach jest zdecydowanie słabsza. Nagminną praktyką zakładów ubezpieczeń jest wykorzystywanie niewiedzy oraz braku doświadczenia osób dochodzących odszkodowania w celu rażącego pomniejszenia rozmiarów szkody, a często nawet całkowitego zwolnienia się z obowiązku wypłaty należnej poszkodowanemu rekompensaty.

Celem naszej działalności jest niesienie kompleksowej pomocy poszkodowanym, którzy ucierpieli w wyniku wypadków, jak również osobom, które na skutek nieszczęśliwych zdarzeń straciły swoich bliskich. Wykorzystując zdobyta wiedzę i doświadczenie, skutecznie bronimy praw naszych klientów, dążąc do zapewnienia im jak najwyższej rekompensaty za doznane szkody materialne, osobowe, a także zadośćuczynienia za krzywdę. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie. Rozumiejąc często trudną sytuację materialną osób poszkodowanych, przyjmujemy na siebie pełne ryzyko finansowe, w związku z czym nasi klienci nie są zobowiązani do ponoszenia żadnych kosztów postępowania likwidacyjnego, zarówno w trakcie polubownych negocjacji z zakładem ubezpieczeniowym, jak i na etapie postępowania na drodze sądowej.

Poprzez dynamiczny rozwój firmy, staramy się dotrzeć z pomocą do osób poszkodowanych nie tylko na terenie całej Polski, lecz również poza granicami kraju na obszarze UE. Naszą misją jest zwiększanie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz obrona jego praw do uzyskania pełnej rekompensaty za doznane szkody i cierpienia. Ponadto, wszelkie nadużycia oraz próby rażących naruszeń interesów osób poszkodowanych przez ubezpieczycieli, zgłaszamy do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rzecznika Ubezpieczonych.

Wykorzystując w pełni nasz potencjał oraz chęć niesienia pomocy, przeświadczeni o słuszności podejmowanych działań, staramy się dotrzeć również do tych najbardziej bezbronnych i potrzebujących. W tym celu założyliśmy Fundację Europejskiego Funduszu Pomocy Poszkodowanym, której głównym celem jest pomoc dzieciom nieuleczalnie lub przewlekle chorym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

Liczne sukcesy oraz zaufanie, jakim darzą nas Klienci, stanowią najlepsze potwierdzenie słuszności podjętej przez nas misji oraz najwyższej jakości świadczonych usług.Wypadek w pracy?


Jeżeli pracownik doznał wypadku w pracy, jest zobowiązany do zgłoszenia zdarzenia pracodawcy.

Klienci o nas

Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym


Sp. z o.o. sp. Komandytowa

Szosa Chełmińska 26 (8.piętro)

87-100 Toruń

tel. 56 658 66 33

fax. 56 658 66 34

e-mail: kliknij

Masz pytanie? Napisz do nas